Wie is wie

Mandatarissen

Patrick Jacobs
Fractievoorzitter
Ann Van de Steen
Schepen van Openbare Werken en Stadsvernieuwing, Energie, Patrimonium en Regie der Gebouwen
Dylan Casaer
Schepen van Personeel, Mobiliteit en Welzijn
Cathy Grysolle
Gemeenteraadslid
Geert Verdoodt
Gemeenteraadslid
Anja De Bundel
OCMW-raadslid
Daisy Van Gheit
OCMW-raadslid, Voorzitter ASZ