wonen

Betaalbaarheid huurmarkt geen prioriteit

Uit de beleidsnota Wonen 2014-2019 van Vlaams minister Homans blijkt dat de betaalbaarheid van de private en de sociale huurmarkt geen stategische doelstelling is. Dit is onbegrijpelijk dat wanneer uit een omgevingsanalyse blijkt dat: 51,7 % van de private huurders meer dan 30% van z’n inkomen aan huur besteedt (in 2005 39,2%) 22,7 % van de sociale huurders meer dan 30 % van z’n inkomen aan huur besteedt (in 2005 12,2%) Een uitgebreide analyse van de nota door SD&P volgt…

Read More

Dak isoleren? Leen aan 2 procent.

Het afschaffen van de jaarlijkse dosis gratis elektriciteit en gas als besparingsmaatregel. Duurdere elektriciteit door de jarenlange oversubsidiëring van zonnepanelen. Een hervorming van de energiepremies. Er kwamen tot nu toe vooral weinig hoopgevende berichten van bij het Vlaams departement Energie. Maar minister Annemie Turtelboom (Open Vld) komt naar buiten met goed nieuws. De middelen die door de zesde staatshervorming overkomen van het federale Fonds ter Reductie van de Energiekost (FRGE), worden integraal ingezet voor het toekennen van de nieuwe Vlaamse…

Read More

Stad Aalst dient subsidieaanvraag in om woningen energiezuinig te renoveren

Vandaag, 14 februari 2014, heeft de vzw Bea, een bevoegdheid van schepen Ann Van de Steen (SD&P), samen met het OCMW Aalst een subsidieaanvraag ingediend bij het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). De centrale doelstelling van het project bestaat erin om woningen die privaat verhuurd worden aan mensen uit het onderste socio-economische segment op een energiezuinige manier te renoveren. De titel van het project luidt dan ook “Fenix, een nieuw begin voor je huurwoning”. Concreet zouden er 10 private…

Read More