Vlaamse Regering

Betaalbaarheid huurmarkt geen prioriteit

Uit de beleidsnota Wonen 2014-2019 van Vlaams minister Homans blijkt dat de betaalbaarheid van de private en de sociale huurmarkt geen stategische doelstelling is. Dit is onbegrijpelijk dat wanneer uit een omgevingsanalyse blijkt dat: 51,7 % van de private huurders meer dan 30% van z’n inkomen aan huur besteedt (in 2005 39,2%) 22,7 % van de sociale huurders meer dan 30 % van z’n inkomen aan huur besteedt (in 2005 12,2%) Een uitgebreide analyse van de nota door SD&P volgt…

Read More

Debatavond: De regeringsverklaringen

Op woensdag 19 november om 20 uur organiseert de pluralistische reflectiegroep “Maatschappij en vooruitgang”  een debatavond over de actualiteit in samenwerking met UPV vzw, Kern Denderstreek. Twee sprekers zullen er de Vlaamse en de federale regeringsverklaring doorlichten, wat is de impact voor de gewone burger? Rudy De Leeuw, de huidige voorzitter van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) en Jan Vercamst, de huidige voorzitter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB), zullen volgende thema’s behandelen: De indexsprong wat kan u dat kosten? Lastenverlaging …

Read More

Doe de test!

Wat kosten de regeringsmaatregelen? (Federale en Vlaamse regering) Een doornsee gezin… Man + Vrouw + 2 kinderen (13 jaar/19 jaar: universitaire studies,verblijf op kot van de universiteit) M/V verdienen elk 1700 EUR netto per maand (12 maanden  + één maand als 13de maand) het gezin rijdt 15 000km per jaar in België met een dieselwagen De zoon woont op kot en verplaatst met bus/trein De dochter gaat met bus naar school De ouders rijden met de wagen naar het werk…

Read More

Vlaams Parlement: discussie over de beleidsverklaring.

Laat ons beginnen met een aantal voorafgaande beschouwingen. De uitgaven in een begroting zijn voor meer dan 90% weinig of niet samendrukbaar welke regering je ook hebt. De uitdagingen die op ons afkomen nl. de vergrijzing (de pensioenlast, groei ziekteverzekering), de milieuproblematiek, de mobiliteit in Vlaanderen, de strijd tegen kansarmoede, enz…zijn van een grootorde dat van iedereen inspanningen zullen en moeten gevraagd worden. Kwestie is hoe die rechtvaardig verdelen. De bekommernissen die wij in ons vorig standpunt uitten, hebben we…

Read More

Beleidsverklaring van de Vlaamse regering

Met belangstelling hebben we uitgekeken naar de beleidsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering. Wie een “copernicaanse revolutie” had verwacht die is eraan voor de moeite. Weinig structurele maatregelen en verder niet bepaald veel concrete cijfers (hopelijk volgen ze tegen de datum dat de begroting bij Europa moet ingediend worden) maar wel een aantal aanwijzingen van de richting die het uitgaat. Geen (of weinig) lastenverhogingen maar wel veel “besparingen”. Ondertussen weten we sinds Keynes en door de recente nefaste Europese (IMF…

Read More
Marc Cottyn

Werk op de plank voor de volgende regeringen.

Om België/ Vlaanderen de volgende 10 jaar op koers te houden in de concurrentiewedloop is dringend een meerjaren visie nodig. Er moet een pact onderhandeld worden tussen werkgevers, werknemers en overheid over de manier waarop we de concurrentiepositie kunnen behouden of versterken. Er moet een akkoord komen over de verdeling van de toekomstige economische groei over volgende factoren: arbeid kapitaal (rendement investeringen) middelen voor de financiering van groei uitgaven gezondheidzorg en groei uitgaven pensioenen De bedoeling moet in de eerste plaats…

Read More