Verkeersveiligheid

Evaluatie eenrichtingsverkeer Moorselbaan positief

Na drie maanden blijkt het eenrichtingsverkeer in de Moorselbaan positief beoordeeld. “Zoals beloofd bij het begin van de proefopstelling hebben we de voorbije maand een enquête gehouden bij de buurtbewoners”, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). “Ook externe stakeholders zoals Voka en De Lijn vroegen we om een reactie. Uit de samengevoegde evaluatienota blijkt dat het eenrichtingsverkeer staduitwaarts kan gevalideerd worden bij de noodzakelijke heraanleg van de Moorselbaan.” Voor de evaluatie van het eenrichtingsverkeer hield de stad rekening met…

Read More

Wegmarkering en nieuw verkeersbord maken schoolomgeving veiliger

Met extra wegmarkeringen en verkeersborden wil de stad de schoolomgeving aan de vrije basisschool in de Alfons De Cockstraat meer accentueren en dit nog voor de start van het nieuwe schooljaar. Dat antwoordde schepen Dylan Casaer, bevoegd voor Mobiliteit (SD&P) gisteravond op de gemeenteraad na een vraag van gemeenteraadslid Cathy Grysolle (SD&P). Raadslid Grysolle stelde haar vraag naar aanleiding van de petitie van de scholengemeenschap. Zij werd in januari van dit jaar op de hoogte gebracht van het verdwijnen van de…

Read More

Zwarte Zustersstraat eerste fietsstraat in Aalst

De twee voetpaduitstulpingen in de Zwarte Zustersstraat worden binnenkort verwijderd. “Daarmee willen we de fietsveiligheid van de fietsers in tegenrichting verhogen”, legt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) uit. “De straat krijgt ook als eerste het statuut fietsstraat.” Ter hoogte van huisnummers 8 en 10 wordt het voetpad in de Zwarte Zustersstraat even breder. “Door die uitstulpingen te verwijderen, maken we de rijweg overal even breed”, zegt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P). “Daardoor kunnen de fietsers…

Read More

Fietssnelwegverbinding tussen Aalst en Dendermonde

Het Aalsterse schepencollege keurde deze namiddag het advies aan de provincie goed om de fietssnelwegverbinding tussen Aalst en Dendermonde te laten verlopen via de oude spoorwegbedding. “We zullen ook een dossier opstarten om de missing link ter hoogte van de Doorsteeklaan naar de Tragel op het jaagpad op te lossen”, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). “De provincie Oost-Vlaanderen betaalt de aanleg van de fietssnelwegen voor 100% en voorziet in haar meerjarenplan een jaarlijks bedrag van 2,5 miljoen EUR.…

Read More

Ontwerp Grote Baan goedgekeurd na inspraak omwonenden

Het globale ontwerp voor de heraanleg van de Grote Baan in Herdersem is klaar. “In februari hebben de diensten van de bevoegde schepenen van openbare werken en mobiliteit, Ann Van de Steen (SD&P) en Dylan Casaer (SD&P), de plannen voorgelegd aan de handelaars en de bewoners”, weet gemeenteraadslid Cathy Grysolle (SD&P) uit Herdersem. “Met hun opmerkingen en suggesties werd rekening gehouden voor het ontwerp dat het schepencollege vandaag goedkeurde met het oog op verdere bespreking in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. Nadien…

Read More

Zebrapaden elk jaar herschilderd

[col_1_4 last=”no”][lightbox_photo image_url=”http://www.sdenp.be/wp-content/uploads/2014/01/DylanCasaer.jpg” alternate_text=”Dylan Casaer”][/col_1_4][col_3_4 last=”yes”]Dat de zebrapaden er in Aalst slecht bijliggen, is een logisch gevolg van de voorbije maanden. Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P): “Na de winter is er altijd schade aan de wegmarkeringen onder andere door strooizout”, zegt hij. “Daarom laat de stad elk voorjaar alles herschilderen.” Om alle wegmarkeringen te schilderen, schakelt de stad een externe firma in. “Dat is meteen de reden waarom alle werken samen worden uitgevoerd en niet de ene week daar…

Read More
68

Stadsbestuur ijvert wel degelijk voor fiets- en schoolstraten

[col_1_4 last=”no”][lightbox_photo image_url=”http://www.sdenp.be/wp-content/uploads/2014/05/68.jpg” alternate_text=”Stadsbestuur ijvert wel degelijk voor fiets- en schoolstraten”][/col_1_4][col_3_4 last=”yes”]In een persbericht valt raadslid Sam Van de Putte het Aalsterse stadsbestuur aan omdat er een onvoldoende ambitieus fietsbeleid zou worden gevoerd. Het volledige antwoord dat vanuit de stad op de vraag van het raadslid werd gestuurd, kunt u onderaan terugvinden. Daaruit blijkt dat de zaak toch iets genuanceerder is. “Het klopt langs geen kanten dat de Stad Aalst geen ambitieus fietsbeleid zou voeren. Wél integendeel! Aalst stelde zich…

Read More
Ann Van de Steen

Constructieve infovergadering met bewoners Rijgerstraat

[col_1_4 last=”no”][lightbox_photo image_url=”http://www.sdenp.be/wp-content/uploads/2014/01/AnnVandeSteen.jpg” alternate_text=”Ann Van de Steen”][/col_1_4][col_3_4 last=”yes”]Op 20 april organiseerde de Stad Aalst een infovergadering voor de bewoners van de Rijgerstraat in Moorsel naar aanleiding van klachten over de staat van het wegdek, het ontbreken van voetpad en de onaangepaste snelheid van sommige weggebruikers. De infovergadering waarop Ann Van de Steen, schepen van openbare werken en stadsvernieuwing, de geplande ingrepen kwam toelichten, verliep heel constructief.  De ingrepen worden eerst en vooral in functie van de veiligheid uitgevoerd met de…

Read More
Cathy Grysolle

Stad plant inspraakvergaderingen Grote Baan

De stad Aalst is volop bezig met de plannen voor de herinrichting van de Grote Baan met onder andere de aanleg van fietspaden. “In februari zullen de diensten van de bevoegde schepenen van openbare werken en mobiliteit, Ann Van de Steen (SD&P) en Dylan Casaer (SD&P), de plannen voorleggen aan de handelaars en de bewoners”, weet gemeenteraadslid Cathy Grysolle (SD&P). “Eventuele bemerkingen of suggesties kunnen dan meegenomen worden.” Nog dit jaar zouden de riolerings- en wegenwerken starten aan de Grote…

Read More