station

rijkswchtkazerne

stad en OCMW vragen subsidie aan voor conceptstudie rijkswachtkazerne

Deze week besloot de stad en het OCMW van Aalst om een aanvraagdossier in te dienen voor het verkrijgen van subsidies om een conceptstudie voor de rijkswachtkazerne te laten uitvoeren. Deze Vlaamse middelen, die kaderen binnen Stadsvernieuwingsbeleid, moeten het mogelijk maken om het potentieel van de rijkswachtkazerne verder te verkennen. Het lokaal bestuur gelooft er alvast in dat de voormalige rijkswachtkazerne de ideale locatie is om een sociale incubatiesite te ontwikkelen. Voor de uitbouw van de site wil men samenwerken…

Read More

SD&P blijft ijveren voor de opwaardering van station Erembodegem

¬†Aan het station van Erembodegem is een nieuwe fietsenstalling in volle opbouw, iets waar SD&P enorm naar uitkijkt. Vanuit SD&P ijveren we immers al jaren voor de opwaardering van het stationsgebouw, de tunnel en de perrons van het station Erembodegem. Enkele jaren¬† terug nam de stad Aalst, onder impuls van gemeenteraadslid Geert Verdoodt en schepen Ann Van de Steen (SD&P), reeds het initiatief om de tunnel in een nieuw kleedje te steken door middel van een graffitikunstwerk. De bouw van…

Read More

SD&P vraagt aandacht voor parkeerproblemen rond het station van Erembodegem

Foutparkeerders rond het station in Erembodegem verhogen de druk op de leefbaarheid en vlotte mobiliteit in het lokale centrum. Een schrijnend voorbeeld hiervan is de vrachtwagen die regelmatig vlakbij het rond punt voor het station ’s nachts en in het weekend achtergelaten wordt. Oneigenlijk gebruik van de parkeerplaatsen voor bezoekers aan de handelszaken is nadelig voor de plaatselijke economie, die toch essentieel is om Erembodegem een bruisende en levendige gemeente te houden. Gemeenteraadslid Geert Verdoodt (SD&P) bracht deze problematiek onder…

Read More