Stadsvernieuwing

Stadsvernieuwing Dendersluis

Nieuwe Dendersluis voor Aalst

Afgelopen week mocht een blije Ann Van de Steen, schepen van Openbare Werken en stadsvernieuwing, samen met Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) een nieuw groot stadsontwikkelingsproject langs de Dender voorstellen. Een project dat voor de stad veel meer betekent dan de enkel de bouw van een nieuwe sluis. De bouw van deze nieuwe sluis is voor Aalst de trigger voor een volledige herontwikkeling van een stadsdeel dat nauwelijks enkele minuten fietsen van het stadscentrum verwijderd ligt. “De stad keert haar gezicht naar…

Read More
20140715_133339

Na één jaar vinden Aalstenaars vlot de weg naar Hopmarktparking

De meest centrale parking van de stad, de Hopmarktparking, bestaat vandaag 1 jaar en kan terugblikken op een mooie start. SD&P-Schepenen Ann Van de Steen en Dylan Casaer zijn dan ook fier op deze realisatie die tot stand kwam in een goede samenwerking met uitbater Interparking. De voorgaande jaren investeerde Aalst volop in de leefbaarheid in de stad. Dit gebeurde onder andere door het vernieuwen van de verschillende centrumpleinen. “Met de heringerichte Hopmarkt werd vorig jaar alweer een pareltje afgeleverd”,…

Read More
speelzones 1

stad Aalst zet volop in op een kindvriendelijke inrichting van de publieke ruimte

Sinds een drietal jaar doet de Jeugddienst van de stad Aalst een beroep op het team Planning & stadsvernieuwing voor het (her)inrichten van speelzones voor kinderen. De kennis van de dienst Jeugd, over de gebruikers en de te gebruiken speeltoestellen, samen met het advies van team Planning en Stadsvernieuwing over het kwalitatief inrichten van de publieke ruimte, is voor reeds enkele herinrichtingsprojecten van toepassing geweest.  Deze samenwerking werd hierbij nog versterkt door advies van het stedelijk groenoverleg, bestaande uit de dienst…

Read More
rijkswchtkazerne

stad en OCMW vragen subsidie aan voor conceptstudie rijkswachtkazerne

Deze week besloot de stad en het OCMW van Aalst om een aanvraagdossier in te dienen voor het verkrijgen van subsidies om een conceptstudie voor de rijkswachtkazerne te laten uitvoeren. Deze Vlaamse middelen, die kaderen binnen Stadsvernieuwingsbeleid, moeten het mogelijk maken om het potentieel van de rijkswachtkazerne verder te verkennen. Het lokaal bestuur gelooft er alvast in dat de voormalige rijkswachtkazerne de ideale locatie is om een sociale incubatiesite te ontwikkelen. Voor de uitbouw van de site wil men samenwerken…

Read More
dendergalm

Nieuwbouwwerken recreatiedomein Dendergalm starten weldra

De stad Aalst is verheugd dat eindelijk de nieuwbouwwerken voor de oprichting van een nieuw recreatiedomein binnenkort van start gaan. Na de afbraak van de verouderde cafetaria lag het domein er als het ware verweesd bij. Bij de opmaak van de plannen werd maximaal met de wensen van de omwonenden rekening gehouden. De ingrepen om mogelijke hinder te voorkomen werden dan ook ten volle aangewend Het nieuwe gebouw heeft tot doel de jeugd, culturele- en sportverenigingen up to date locaties ter…

Read More

De stad Aalst neemt Kwalestraat en Kwadesteenstraat onder handen.

De komende maanden krijgen de Kwalestraat en Kwadesteenstraat te Nieuwerkerken een grondige opfrisbeurt. Gisterenavond, 12 februari 2014, werden de buurtbewoners ingelicht over de geplande acties door Ann Van de Steen (SD&P), schepen van Openbare Werken, en Dylan Casaer, schepen van Mobiliteit. In beide straten wordt het wegdek en het voetpad vernieuwd; er worden fietspaden in rode cementbetonverharding voorzien en er komt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. De werken in de Kwadesteenstraat starten op 24 februari 2014. In de Kwalestraat gaan de…

Read More

Herinrichting Bauwensplein

Onder impuls van Ann van de Steen werd de vorige jaren sterk ingezet op stadsvernieuwing in onze stad. Diverse Aalsterse pleinen werden in een nieuw kleedje gestoken. De SD&P kan deze trend alleen maar toejuichen. Onder impuls van diverse stadsvernieuwingsprojecten is Aalst immers geëvolueerd naar een warme en uitnodigende stad waar het fijn is om te vertoeven voor jong en oud. Deze trend zal de komende jaren worden doorgetrokken. Het Bauwensplein is de volgende in rij om een grondige facelift te…

Read More