Sociale inclusie

overhandiging_kerstactie

SD&P steunt “De Loods”

[lightbox_photo image_url=”http://www.sdenp.be/wp-content/uploads/2015/04/overhandiging_kerstactie.jpg” alternate_text=”Opbrengst Kerstactie”]Vorig jaar in de Kerstperiode lanceerde Studio Brussel zoals elk jaar Music for Life. De actie was gericht op sociale projecten in Vlaanderen. Elke sociale organisatie kon haar kandidatuur stellen. In Aalst had o.a de bio boerderij “De Loods” haar kandidatuur gesteld met de bedoeling de opbrengst van de actie te besteden aan een nieuwe serre. Deze bio boerderij stelt uitsluitend langdurig werklozen te werk die moeilijk op de gewone arbeidsmarkt geraken. Zij worden  met begeleiding geleidelijk…

Read More
rijkswchtkazerne

stad en OCMW vragen subsidie aan voor conceptstudie rijkswachtkazerne

Deze week besloot de stad en het OCMW van Aalst om een aanvraagdossier in te dienen voor het verkrijgen van subsidies om een conceptstudie voor de rijkswachtkazerne te laten uitvoeren. Deze Vlaamse middelen, die kaderen binnen Stadsvernieuwingsbeleid, moeten het mogelijk maken om het potentieel van de rijkswachtkazerne verder te verkennen. Het lokaal bestuur gelooft er alvast in dat de voormalige rijkswachtkazerne de ideale locatie is om een sociale incubatiesite te ontwikkelen. Voor de uitbouw van de site wil men samenwerken…

Read More

Stad Aalst dient subsidieaanvraag in om woningen energiezuinig te renoveren

Vrijdag 14 februari hebben schepen Ann Van de Steen (SD&P), schepen Sarah Smeyers (N-VA) en vzw Bea samen met het OCMW Aalst een subsidieaanvraag ingediend bij het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). De centrale doelstelling van het project bestaat erin om woningen die privaat verhuurd worden aan mensen uit het onderste socio-economische segment op een energiezuinige manier te renoveren. De titel van het project luidt dan ook “Fenix, een nieuw begin voor je huurwoning”. Concreet zouden er…

Read More

SD&P – actie “Een warm hart voor Aalst”

Op vrijdag 14 februari 2014, tussen 6.30 en 7.30 uur, deelden de sympathisanten / leden van SD&P aan het station van Aalst –inclusief busstation- en Erembodegem Valentijns-snoepjes uit. Met deze symbolische actie wenst SD&P haar engagement om van Aalst een warme en sociale stad te maken, waar iedereen zich thuis voelt, in de kijker te zetten. Het voeren van een hedendaags en structureel sociaal en armoedebeleid, een beleid met maximale ondersteuning voor mensen die het moeilijk hebben, vormt hierbij het…

Read More

Nieuwe start Welzijnsforum is succes.

Op 11 februari 2014 vond de installatievergadering van het hernieuwde Welzijnsforum plaats. Maar liefst 67 lokale welzijnsorganisaties en vertegenwoordigers van de stad Aalst en het OCMW waren op de afspraak. Het Welzijnsforum, dat vroeger onder bevoegdheid van het OCMW viel, werd bij het begin van deze legislatuur ondergebracht onder het departement Welzijn van de stad Aalst. Een bevoegdheid van schepen Dylan Casaer (SD&P). “Vanuit de stad Aalst kiezen we voor een brede en geïntegreerde aanpak van Welzijn in onze stad.…

Read More

SD&P pleit voor sociale inclusie in de Aalsterse sport

Onder de titel ‘Sociale inclusie in de Aalsterse Sport’ dienden Ann Van de Steen en Geert Verdoodt (Sociaal Democraten & Progressieven), als bestuurders van het Autonoom gemeentebedrijf  “Sportag”, een vraag in voor de eerstvolgende Raad van Bestuur van het Sportag. Vanuit SD&P geloven we erin dat sport mensen met elkaar verenigt. Het is dan ook belangrijk dat sport toegankelijk is voor iedereen, hierbij moeten we extra aandacht besteden aan de zgn. ‘kansengroepen’ en anders-validen. Nu het hele beheer van de  sportaccommodatie…

Read More