sociaal beleid

Nieuwe locatie voedselbedeling vanaf 1 mei 2014

In afwachting van de realisatie van het project van de rijkswachtkazerne, zijn het OCMW, het CAW en de stad met verenigde krachten op zoek gegaan naar een nieuwe huisvesting voor de voedselbedeling. OCMW-voorzitter Sarah Smeyers: “Tot nu toe vindt de voedselbedeling plaats in de Kluyskensstraat. Toen eind vorig jaar duidelijk werd dat het huurcontract van het pand op zijn einde liep, heeft het OCMW stappen ondernomen om de continuïteit van de voedselbedeling te verzekeren en hebben we alle middelen en…

Read More
rijkswchtkazerne

stad en OCMW vragen subsidie aan voor conceptstudie rijkswachtkazerne

Deze week besloot de stad en het OCMW van Aalst om een aanvraagdossier in te dienen voor het verkrijgen van subsidies om een conceptstudie voor de rijkswachtkazerne te laten uitvoeren. Deze Vlaamse middelen, die kaderen binnen Stadsvernieuwingsbeleid, moeten het mogelijk maken om het potentieel van de rijkswachtkazerne verder te verkennen. Het lokaal bestuur gelooft er alvast in dat de voormalige rijkswachtkazerne de ideale locatie is om een sociale incubatiesite te ontwikkelen. Voor de uitbouw van de site wil men samenwerken…

Read More

SD&P – actie “Een warm hart voor Aalst”

Op vrijdag 14 februari 2014, tussen 6.30 en 7.30 uur, deelden de sympathisanten / leden van SD&P aan het station van Aalst –inclusief busstation- en Erembodegem Valentijns-snoepjes uit. Met deze symbolische actie wenst SD&P haar engagement om van Aalst een warme en sociale stad te maken, waar iedereen zich thuis voelt, in de kijker te zetten. Het voeren van een hedendaags en structureel sociaal en armoedebeleid, een beleid met maximale ondersteuning voor mensen die het moeilijk hebben, vormt hierbij het…

Read More

Nieuwe start Welzijnsforum is succes.

Op 11 februari 2014 vond de installatievergadering van het hernieuwde Welzijnsforum plaats. Maar liefst 67 lokale welzijnsorganisaties en vertegenwoordigers van de stad Aalst en het OCMW waren op de afspraak. Het Welzijnsforum, dat vroeger onder bevoegdheid van het OCMW viel, werd bij het begin van deze legislatuur ondergebracht onder het departement Welzijn van de stad Aalst. Een bevoegdheid van schepen Dylan Casaer (SD&P). “Vanuit de stad Aalst kiezen we voor een brede en geïntegreerde aanpak van Welzijn in onze stad.…

Read More

SD&P zet zich in voor kinderarmoedebestrijding

In Vlaanderen wordt maar liefst 1 kind op 10 geboren in kansarmoede. De Vlaamse Regering heeft dan ook besloten om de strijd tegen kinderarmoede op te voeren. Op 10 februari 2014 maakte de Vlaamse Regering bekend dat ze extra middelen voorziet voor zeventig Vlaamse steden en gemeenten waar de kinderarmoedeproblematiek het grootst is. Zo zal Aalst hiervoor een jaarlijks budget krijgen van 104 481,51 EUR. Het bedrag per gemeente wordt berekend via de kinderarmoedebarometer. Deze kinderarmoedebarometer werd bepaald aan de…

Read More

Hypocrieten

[col_1_4 last=”no”][lightbox_photo image_url=”http://www.sdenp.be/wp-content/uploads/2014/01/PatrickJacobs.jpg” alternate_text=”Dylan Casaer”][/col_1_4][col_3_4 last=”yes”][drop_cap]B[/drop_cap]runo Tobback en de stilzwijgende, bange leden van het nationale partijbureau, hebben de  Aalsterse sp.a-afdeling ontbonden en de meeste mandatarissen van de sp.a, die niet naar hun/zijn dictatoriale pijpen dansen, uit de partij gezwierd. De reden? Onenigheid binnen de afdeling over voornamelijk de EXTRA financiële steun die nu kritischer en democratischer beoordeeld wordt binnen het Aalsters OCMW. Op 1 januari 2015 zullen duizenden jonge werklozen door de RVA uitgesloten en verwezen worden naar de OCMW’s.…

Read More

Meerjarenplan OCMW Aalst goedgekeurd

Op de gemeenteraad van Aalst van 28 januari 2014 werd het meerjarenplan van het OCMW goedgekeurd. Fractieleider Patrick Jacobs benadrukte dat een maand na de goedkeuring van een zeer ambitieus meerjarenplan voor de stad, nu door onze OCMW-raadsleden (voor SD&P zijn dit Daisy Van Gheit en Anja De Bundel) een even ambitieus sociaal plan werd voorgelegd ter goedkeuring. Met maar liefst 293 nieuwe woongelegenheden voor onze oudere mensen breiden we het bestaande aanbod binnen de rusthuizen (woonzorgcentra) met 70 plaatsen…

Read More