ouderenzorg

WZC Sint-Job

Geen Vlaams geld voor Aalsterse ouderen

[col_1_4 last=”no”][lightbox_photo image_url=”http://www.sdenp.be/wp-content/uploads/2015/04/stjob.jpg” alternate_text=”WZC Sint-Job (foto Stad Aalst)”][/col_1_4][col_3_4 last=”yes”]Minister Vandeurzen maakt in het Vlaamse budget geen geld vrij voor de broodnodige subsidiëring van een nieuwe woonzorgcentrum St-Job, noch voor een nieuw woonzorgcentrum Faluintjes in Baardegem. SD&P reageert met onbegrip en vraagt actie van Stad en Ocmw Aalst. Het woonzorgcentrum St–Job opende haar deuren in 1965, intussen 50 jaar geleden. Een halve eeuw reeds doet het gebouw aldus dienst in de ouderenzorg. Toch is de ouderenzorg van 1965 niet meer de…

Read More

FOD Economische Zaken wel akkoord met prijsstijgingen OCMW-rusthuizen in 2014.

Naar aanleiding van de recente berichtgevingen in de pers wenst SD&P duidelijkheid te scheppen omtrent het advies van de FOD Economische Zaken wat betreft de voorgestelde prijsstijging in de OCMW-rusthuizen. “De prijsstijgingen in 2014 zijn geen probleem voor de federale overheidsdienst Economie. Maar ze tekent voorbehoud aan bij de geplande stijgingen die gepland waren voor de volgende jaren”, licht Anja De Bundel (SD&P) toe. “De rusthuisprijzen moeten nog vastgelegd worden door de OCMW-raad. Gelet op het advies van de FOD…

Read More

Meerjarenplan OCMW Aalst goedgekeurd

Op de gemeenteraad van Aalst van 28 januari 2014 werd het meerjarenplan van het OCMW goedgekeurd. Fractieleider Patrick Jacobs benadrukte dat een maand na de goedkeuring van een zeer ambitieus meerjarenplan voor de stad, nu door onze OCMW-raadsleden (voor SD&P zijn dit Daisy Van Gheit en Anja De Bundel) een even ambitieus sociaal plan werd voorgelegd ter goedkeuring. Met maar liefst 293 nieuwe woongelegenheden voor onze oudere mensen breiden we het bestaande aanbod binnen de rusthuizen (woonzorgcentra) met 70 plaatsen…

Read More