Openbare Werken

Schepenen verbaasd over vakbondsactie De Lijn

De plannen voor een doorsteek voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten tussen het ASZ en de Molendreef zijn in volle voorbereiding. Op die manier wil de stad lange wachttijden bij het verlaten van de parking van het ziekenhuis voor bussen , MUG en ambulances vermijden. “Wij waren dan ook heel verbaasd over de actie van de vakbonden van De Lijn gisteren aan het ASZ”, zeggen schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) en schepen van Openbare Werken Ann Van de…

Read More

Zwarte Zustersstraat eerste fietsstraat in Aalst

De twee voetpaduitstulpingen in de Zwarte Zustersstraat worden binnenkort verwijderd. “Daarmee willen we de fietsveiligheid van de fietsers in tegenrichting verhogen”, legt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) uit. “De straat krijgt ook als eerste het statuut fietsstraat.” Ter hoogte van huisnummers 8 en 10 wordt het voetpad in de Zwarte Zustersstraat even breder. “Door die uitstulpingen te verwijderen, maken we de rijweg overal even breed”, zegt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P). “Daardoor kunnen de fietsers…

Read More

Doorsteek voor openbaar vervoer tussen Merestraat en Molendreef

Het RUP Aalst-West voorziet de mogelijkheid om een doorsteek voor openbaar vervoer te creëren tussen de Merestraat en de Molendreef. Schepen Ann Van de Steen (SD&P) : met de nakende ingrijpende tunnelwerken aan de Siesegemlaan – Boudewijnlaan in het achterhoofd is het noodzakelijk zo snel mogelijk een doorsteek te realiseren om de dienstverlening van De Lijn en het ASZ (MUG-diensten, ambulances) te waarborgen en te optimaliseren tijdens en ook na de wegenwerken. Onze diensten zullen hiervoor het nodige doen. De…

Read More

Opening Hondenlosloopweide in Sint-Elisabethwijk

Gisteren werd nieuwe hondenlosloopweide in de Sint-Elisabethwijk geopend door Ann Van de Steen, Schepen van Openbare Werken en Stadsvernieuwing én hondenliefhebster. We weten het allemaal wel dat hondenpoep tot ergernis kan leiden bij onze buren, bovendien nemen niet alle baasjes het even nauw met dit gegeven. Het team Integrale veiligheid is in het kader van het actieplan Vuiloverlast op rechteroever en in samenwerking met de gemeenschapswachten, bezig met een sensibiliseringsactie rond hondenpoep in de Sint-Elisabethwijk. De gemeenschapswachten, en in het bijzonder…

Read More

Ontwerp Grote Baan goedgekeurd na inspraak omwonenden

Het globale ontwerp voor de heraanleg van de Grote Baan in Herdersem is klaar. “In februari hebben de diensten van de bevoegde schepenen van openbare werken en mobiliteit, Ann Van de Steen (SD&P) en Dylan Casaer (SD&P), de plannen voorgelegd aan de handelaars en de bewoners”, weet gemeenteraadslid Cathy Grysolle (SD&P) uit Herdersem. “Met hun opmerkingen en suggesties werd rekening gehouden voor het ontwerp dat het schepencollege vandaag goedkeurde met het oog op verdere bespreking in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. Nadien…

Read More
Ann Van de Steen

Constructieve infovergadering met bewoners Rijgerstraat

[col_1_4 last=”no”][lightbox_photo image_url=”http://www.sdenp.be/wp-content/uploads/2014/01/AnnVandeSteen.jpg” alternate_text=”Ann Van de Steen”][/col_1_4][col_3_4 last=”yes”]Op 20 april organiseerde de Stad Aalst een infovergadering voor de bewoners van de Rijgerstraat in Moorsel naar aanleiding van klachten over de staat van het wegdek, het ontbreken van voetpad en de onaangepaste snelheid van sommige weggebruikers. De infovergadering waarop Ann Van de Steen, schepen van openbare werken en stadsvernieuwing, de geplande ingrepen kwam toelichten, verliep heel constructief.  De ingrepen worden eerst en vooral in functie van de veiligheid uitgevoerd met de…

Read More
Ann Van de Steen

Schepen Ann Van de Steen boos!

[col_1_4 last=”no”][lightbox_photo image_url=”http://www.sdenp.be/wp-content/uploads/2014/01/AnnVandeSteen.jpg” alternate_text=”Ann Van de Steen”][/col_1_4][col_3_4 last=”yes”]De schepen en haar diensten stellen reeds gedurende jaren alles in het werk om onze stad te moderniseren. Daarbij wordt steeds geprobeerd om de hinder voor de bevolking zoveel mogelijk te beperken. Zo ook voor de werken aan de Denderbrug in Erembodegem waar veel overleg aan voorafging. Bij deze werken zijn zowel de Vlaalmse Overheid, via Waterwegen en Zeekanalen (W&Z), als de stad betrokken. W&Z dient de brug te renoveren en deze eveneens…

Read More

Stad zet in op leefbaarheid Moorselbaan

De stad vernieuwt de Moorselbaan tussen de ring en de Binnenstraat. De straat is versleten en gezien de heraanleg niet tegelijkertijd kan plaatsvinden met de geplande tunnelwerken in 2015, maakt het stadsbestuur er nu dringend werk van. Eenrichtingsverkeer stadinwaarts moet de leefbaarheid voor de bewoners gevoelig verhogen. “Door eenrichtingsverkeer te voorzien, kunnen we werk maken van volwaardige voetpaden van 1.50 meter breed en ook voldoende ruimte voorzien voor fietsers”, legt schepen van  Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) uit. “Dat zal de…

Read More
speelzones 1

stad Aalst zet volop in op een kindvriendelijke inrichting van de publieke ruimte

Sinds een drietal jaar doet de Jeugddienst van de stad Aalst een beroep op het team Planning & stadsvernieuwing voor het (her)inrichten van speelzones voor kinderen. De kennis van de dienst Jeugd, over de gebruikers en de te gebruiken speeltoestellen, samen met het advies van team Planning en Stadsvernieuwing over het kwalitatief inrichten van de publieke ruimte, is voor reeds enkele herinrichtingsprojecten van toepassing geweest.  Deze samenwerking werd hierbij nog versterkt door advies van het stedelijk groenoverleg, bestaande uit de dienst…

Read More
dendergalm

Nieuwbouwwerken recreatiedomein Dendergalm starten weldra

De stad Aalst is verheugd dat eindelijk de nieuwbouwwerken voor de oprichting van een nieuw recreatiedomein binnenkort van start gaan. Na de afbraak van de verouderde cafetaria lag het domein er als het ware verweesd bij. Bij de opmaak van de plannen werd maximaal met de wensen van de omwonenden rekening gehouden. De ingrepen om mogelijke hinder te voorkomen werden dan ook ten volle aangewend Het nieuwe gebouw heeft tot doel de jeugd, culturele- en sportverenigingen up to date locaties ter…

Read More