Nieuwerkerken

speelzones 1

stad Aalst zet volop in op een kindvriendelijke inrichting van de publieke ruimte

Sinds een drietal jaar doet de¬†Jeugddienst van de stad Aalst een beroep op het team Planning & stadsvernieuwing voor het (her)inrichten van speelzones voor kinderen. De kennis van de dienst Jeugd, over de gebruikers en de te gebruiken speeltoestellen, samen met het advies van team Planning en Stadsvernieuwing over het kwalitatief inrichten van de publieke ruimte, is voor reeds enkele herinrichtingsprojecten van toepassing geweest.¬† Deze samenwerking werd hierbij nog versterkt door advies van het stedelijk groenoverleg, bestaande uit de dienst…

Read More

De stad Aalst neemt Kwalestraat en Kwadesteenstraat onder handen.

De komende maanden krijgen de Kwalestraat en Kwadesteenstraat te Nieuwerkerken een grondige opfrisbeurt. Gisterenavond, 12 februari 2014, werden de buurtbewoners ingelicht over de geplande acties door Ann Van de Steen (SD&P), schepen van Openbare Werken, en Dylan Casaer, schepen van Mobiliteit. In beide straten wordt het wegdek en het voetpad vernieuwd; er worden fietspaden in rode cementbetonverharding voorzien en er komt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. De werken in de Kwadesteenstraat starten op 24 februari 2014. In de Kwalestraat gaan de…

Read More