Mobiliteit

Evaluatie eenrichtingsverkeer Moorselbaan positief

Na drie maanden blijkt het eenrichtingsverkeer in de Moorselbaan positief beoordeeld. “Zoals beloofd bij het begin van de proefopstelling hebben we de voorbije maand een enquête gehouden bij de buurtbewoners”, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). “Ook externe stakeholders zoals Voka en De Lijn vroegen we om een reactie. Uit de samengevoegde evaluatienota blijkt dat het eenrichtingsverkeer staduitwaarts kan gevalideerd worden bij de noodzakelijke heraanleg van de Moorselbaan.” Voor de evaluatie van het eenrichtingsverkeer hield de stad rekening met…

Read More

Wegmarkering en nieuw verkeersbord maken schoolomgeving veiliger

Met extra wegmarkeringen en verkeersborden wil de stad de schoolomgeving aan de vrije basisschool in de Alfons De Cockstraat meer accentueren en dit nog voor de start van het nieuwe schooljaar. Dat antwoordde schepen Dylan Casaer, bevoegd voor Mobiliteit (SD&P) gisteravond op de gemeenteraad na een vraag van gemeenteraadslid Cathy Grysolle (SD&P). Raadslid Grysolle stelde haar vraag naar aanleiding van de petitie van de scholengemeenschap. Zij werd in januari van dit jaar op de hoogte gebracht van het verdwijnen van de…

Read More

Pendelparking goedkoper tijdens weekend

Wie in het weekend de stad bezoekt, kan vanaf zaterdag 13 juni goedkoper parkeren op de pendelparking ean het station in Aalst. “Je zal er vanaf dan een hele dag kunnen parkeren voor 5 EUR” vertelt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). “Het eerste uur sta je er zelfs gratis.” Omdat de pendelparking tijdens weekends een zeer lage bezetting kent, zocht de stad samen met B-parking naar de oorzaken. “De hoge tarieven, tot 17 EUR per dag voor niet-reizigers, bleken…

Read More
DSC_0841

Voorbereidende werken ring Aalst starten 17 augustus

Om het verkeer op de ring van Aalst (R41) veiliger en vlotter te maken, starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Aalst in 2015 met ingrijpende werken. Om de eerste werken met hinder achter de rug te hebben tegen de eerste week van het schooljaar, starten de voorbereidende werken vroeger dan voorzien, op maandag 17 augustus. Om het verkeer en de omwonenden tijdig te informeren plaatste AWV op 3 juni aankondigingsborden langs de ring (R41) in aanwezigheid…

Read More

Schepenen verbaasd over vakbondsactie De Lijn

De plannen voor een doorsteek voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten tussen het ASZ en de Molendreef zijn in volle voorbereiding. Op die manier wil de stad lange wachttijden bij het verlaten van de parking van het ziekenhuis voor bussen , MUG en ambulances vermijden. “Wij waren dan ook heel verbaasd over de actie van de vakbonden van De Lijn gisteren aan het ASZ”, zeggen schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) en schepen van Openbare Werken Ann Van de…

Read More

Vergunning voor tijdelijke randparkings

Het stadsbestuur kende het Agentschap Wegen en Verkeer (AWW) een vergunning toe voor de aanleg van twee tijdelijke randparkings. “In het kader van de ingrijpende werken aan de ring, met de ondertunneling van de Boudewijnlaan, willen we de verkeershinder zoveel mogelijk beperken. De aanleg van dergelijke parkings kadert hierin”, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). Om het verkeer op de ring van Aalst vlotter en veiliger te laten verlopen, worden vanaf dit jaar drie gevaarlijke kruispunten heraanlegd. “Maar we…

Read More

Zwarte Zustersstraat eerste fietsstraat in Aalst

De twee voetpaduitstulpingen in de Zwarte Zustersstraat worden binnenkort verwijderd. “Daarmee willen we de fietsveiligheid van de fietsers in tegenrichting verhogen”, legt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) uit. “De straat krijgt ook als eerste het statuut fietsstraat.” Ter hoogte van huisnummers 8 en 10 wordt het voetpad in de Zwarte Zustersstraat even breder. “Door die uitstulpingen te verwijderen, maken we de rijweg overal even breed”, zegt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P). “Daardoor kunnen de fietsers…

Read More

Fietssnelwegverbinding tussen Aalst en Dendermonde

Het Aalsterse schepencollege keurde deze namiddag het advies aan de provincie goed om de fietssnelwegverbinding tussen Aalst en Dendermonde te laten verlopen via de oude spoorwegbedding. “We zullen ook een dossier opstarten om de missing link ter hoogte van de Doorsteeklaan naar de Tragel op het jaagpad op te lossen”, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). “De provincie Oost-Vlaanderen betaalt de aanleg van de fietssnelwegen voor 100% en voorziet in haar meerjarenplan een jaarlijks bedrag van 2,5 miljoen EUR.…

Read More

Aalst breidt Cambio autodelen uit

Stad Aalst breidt haar netwerk voor Cambio autodelen uit met 1 voertuig op 1 nieuwe standplaats. “Het wagenpark bestaat momenteel uit drie personenwagens verdeeld over twee standplaatsen”, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). “Maar door het toenemend gebruik wordt de vraag groter dan het aanbod. Daarom nemen we er een vierde auto bij.” In september 2012 startte Cambio autodelen in Aalst. Sindsdien groeit het aandeel gebruikers. “Aalst reageert nu op de stijgende vraag door het bestaande wagenpark uit te…

Read More

Vacature kabinetsmedewerker

Gezocht: gedreven en leuke kabinetsmedewerker om samen te bouwen aan een leefbaar en sociaal Aalst. Wil je proeven van hoe een stad en de politiek van binnenuit werkt ? Schepen Dylan Casaer zoekt een gedreven, slimme en leuke kabinetsmedewerker om samen het mobiliteitsbeleid, personeelsbeleid en welzijnsbeleid van de Stad Aalst vorm te geven. Je wordt snel betrokken bij de voorbereiding en uitwerking van concrete projecten om Aalst verder op de kaart van Vlaanderen te zetten. Enthousiasme, out of the box-denken…

Read More