Marc Cottyn

Regeringsverklaring: discussie in de kamer

Het was woensdag (met een zwakke NVA die door Patrick Dewael moest gedepanneerd worden) en donderdag een debat de inhoudelijk dikwijls zeer sterk was (je moet er op sommige momenten het “circusgehalte” bijnemen maar dat is bijzaak). Wat in elk geval duidelijks naar voor komt, is dat diegenen die leven van een loon, wedde of uitkering de grootste inspanning zullen moeten leveren. Van de aangekondigde “Tax-shift”, nl. minder lasten op arbeid meer lasten op kapitaal, komt quasi niets terecht. Waar…

Read More

Vlaams Parlement: discussie over de beleidsverklaring.

Laat ons beginnen met een aantal voorafgaande beschouwingen. De uitgaven in een begroting zijn voor meer dan 90% weinig of niet samendrukbaar welke regering je ook hebt. De uitdagingen die op ons afkomen nl. de vergrijzing (de pensioenlast, groei ziekteverzekering), de milieuproblematiek, de mobiliteit in Vlaanderen, de strijd tegen kansarmoede, enz…zijn van een grootorde dat van iedereen inspanningen zullen en moeten gevraagd worden. Kwestie is hoe die rechtvaardig verdelen. De bekommernissen die wij in ons vorig standpunt uitten, hebben we…

Read More

Beleidsverklaring van de Vlaamse regering

Met belangstelling hebben we uitgekeken naar de beleidsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering. Wie een “copernicaanse revolutie” had verwacht die is eraan voor de moeite. Weinig structurele maatregelen en verder niet bepaald veel concrete cijfers (hopelijk volgen ze tegen de datum dat de begroting bij Europa moet ingediend worden) maar wel een aantal aanwijzingen van de richting die het uitgaat. Geen (of weinig) lastenverhogingen maar wel veel “besparingen”. Ondertussen weten we sinds Keynes en door de recente nefaste Europese (IMF…

Read More
Marc Cottyn

Werk op de plank voor de volgende regeringen.

Om België/ Vlaanderen de volgende 10 jaar op koers te houden in de concurrentiewedloop is dringend een meerjaren visie nodig. Er moet een pact onderhandeld worden tussen werkgevers, werknemers en overheid over de manier waarop we de concurrentiepositie kunnen behouden of versterken. Er moet een akkoord komen over de verdeling van de toekomstige economische groei over volgende factoren: arbeid kapitaal (rendement investeringen) middelen voor de financiering van groei uitgaven gezondheidzorg en groei uitgaven pensioenen De bedoeling moet in de eerste plaats…

Read More