leefbaarheid

Evaluatie eenrichtingsverkeer Moorselbaan positief

Na drie maanden blijkt het eenrichtingsverkeer in de Moorselbaan positief beoordeeld. “Zoals beloofd bij het begin van de proefopstelling hebben we de voorbije maand een enquête gehouden bij de buurtbewoners”, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). “Ook externe stakeholders zoals Voka en De Lijn vroegen we om een reactie. Uit de samengevoegde evaluatienota blijkt dat het eenrichtingsverkeer staduitwaarts kan gevalideerd worden bij de noodzakelijke heraanleg van de Moorselbaan.” Voor de evaluatie van het eenrichtingsverkeer hield de stad rekening met…

Read More

Opening Hondenlosloopweide in Sint-Elisabethwijk

Gisteren werd nieuwe hondenlosloopweide in de Sint-Elisabethwijk geopend door Ann Van de Steen, Schepen van Openbare Werken en Stadsvernieuwing én hondenliefhebster. We weten het allemaal wel dat hondenpoep tot ergernis kan leiden bij onze buren, bovendien nemen niet alle baasjes het even nauw met dit gegeven. Het team Integrale veiligheid is in het kader van het actieplan Vuiloverlast op rechteroever en in samenwerking met de gemeenschapswachten, bezig met een sensibiliseringsactie rond hondenpoep in de Sint-Elisabethwijk. De gemeenschapswachten, en in het bijzonder…

Read More

Stad zet in op leefbaarheid Moorselbaan

De stad vernieuwt de Moorselbaan tussen de ring en de Binnenstraat. De straat is versleten en gezien de heraanleg niet tegelijkertijd kan plaatsvinden met de geplande tunnelwerken in 2015, maakt het stadsbestuur er nu dringend werk van. Eenrichtingsverkeer stadinwaarts moet de leefbaarheid voor de bewoners gevoelig verhogen. “Door eenrichtingsverkeer te voorzien, kunnen we werk maken van volwaardige voetpaden van 1.50 meter breed en ook voldoende ruimte voorzien voor fietsers”, legt schepen van  Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) uit. “Dat zal de…

Read More