kinderarmoede

Rotary (2)

Rotary Club Aalst Noord en “Mensen voor Mensen” tegen kinderarmoede in regio Aalst

Op 26 november 2014 gaf Rotary Club Aalst Noord het startsein in het Huis van Clara om gedurende een periode van 3 jaar een reeks initiatieven te nemen om in de Aalsterse regio structureel kinderarmoede te bestrijden. Op 13 maart 2015 organiseerden we als club reeds een eerste activiteit in dit kader, en dit in de Oktoberhallen van Wieze, met Willy Sommers en De Romeo’s, en de ex-prinsen Carnaval Aalst Antoine Van der Heyden en Pascal Solomé. Ook Staatssecretaris voor…

Read More

Verslag Themawerkgroep: Kinderarmoede

600.000 Vlamingen leven in armoede. Ook de cijfers in Aalst zijn niet goed. Op de recente kinderarmoedebarometer scoort Aalst hoog. Tijd om even stil te staan bij de armoedeproblematiek. Hilde Linssen van het Vlaams Netwerk tegen Armoede loodste ons doorheen de problematiek van armoede en in het bijzonder kinderarmoede. Isabelle De Wuffel, kabinetsmedewerker van schepen voor Welzijn Dylan Casaer schetst de initiatieven in Aalst. Pieter Van Sande modereerde de workshop. Armoede is veel meer dan ‘geen geld hebben’. Arm zijn…

Read More

Eerste ontmoetingsdag SD&P was een succes!

Op zaterdag 22 maart 2014 vond de eerste ontmoetingsdag van SD&P plaats in CC De Werf. Een mix van thematische werkgroepen, aangevuld met een gezellig ontbijt en lunch, kon de 130 aanwezigen meer dan bekoren. Uitzonderlijk aan onze ontmoetingsdag was dat niet alleen leden van SD&P uitgenodigd waren, ook sympathisanten waren welkom. SD&P is er immers van overtuigd dat we moeten openstaan voor alle goede ideeën, ongeacht uit welke hoek deze komen. Tijdens de themawerkgroepen werd resoluut gekozen voor enkele…

Read More

SD&P – actie “Een warm hart voor Aalst”

Op vrijdag 14 februari 2014, tussen 6.30 en 7.30 uur, deelden de sympathisanten / leden van SD&P aan het station van Aalst –inclusief busstation- en Erembodegem Valentijns-snoepjes uit. Met deze symbolische actie wenst SD&P haar engagement om van Aalst een warme en sociale stad te maken, waar iedereen zich thuis voelt, in de kijker te zetten. Het voeren van een hedendaags en structureel sociaal en armoedebeleid, een beleid met maximale ondersteuning voor mensen die het moeilijk hebben, vormt hierbij het…

Read More

Nieuwe start Welzijnsforum is succes.

Op 11 februari 2014 vond de installatievergadering van het hernieuwde Welzijnsforum plaats. Maar liefst 67 lokale welzijnsorganisaties en vertegenwoordigers van de stad Aalst en het OCMW waren op de afspraak. Het Welzijnsforum, dat vroeger onder bevoegdheid van het OCMW viel, werd bij het begin van deze legislatuur ondergebracht onder het departement Welzijn van de stad Aalst. Een bevoegdheid van schepen Dylan Casaer (SD&P). “Vanuit de stad Aalst kiezen we voor een brede en geïntegreerde aanpak van Welzijn in onze stad.…

Read More

SD&P zet zich in voor kinderarmoedebestrijding

In Vlaanderen wordt maar liefst 1 kind op 10 geboren in kansarmoede. De Vlaamse Regering heeft dan ook besloten om de strijd tegen kinderarmoede op te voeren. Op 10 februari 2014 maakte de Vlaamse Regering bekend dat ze extra middelen voorziet voor zeventig Vlaamse steden en gemeenten waar de kinderarmoedeproblematiek het grootst is. Zo zal Aalst hiervoor een jaarlijks budget krijgen van 104 481,51 EUR. Het bedrag per gemeente wordt berekend via de kinderarmoedebarometer. Deze kinderarmoedebarometer werd bepaald aan de…

Read More