Jeugd

speelzones 1

stad Aalst zet volop in op een kindvriendelijke inrichting van de publieke ruimte

Sinds een drietal jaar doet de Jeugddienst van de stad Aalst een beroep op het team Planning & stadsvernieuwing voor het (her)inrichten van speelzones voor kinderen. De kennis van de dienst Jeugd, over de gebruikers en de te gebruiken speeltoestellen, samen met het advies van team Planning en Stadsvernieuwing over het kwalitatief inrichten van de publieke ruimte, is voor reeds enkele herinrichtingsprojecten van toepassing geweest.  Deze samenwerking werd hierbij nog versterkt door advies van het stedelijk groenoverleg, bestaande uit de dienst…

Read More
dendergalm

Nieuwbouwwerken recreatiedomein Dendergalm starten weldra

De stad Aalst is verheugd dat eindelijk de nieuwbouwwerken voor de oprichting van een nieuw recreatiedomein binnenkort van start gaan. Na de afbraak van de verouderde cafetaria lag het domein er als het ware verweesd bij. Bij de opmaak van de plannen werd maximaal met de wensen van de omwonenden rekening gehouden. De ingrepen om mogelijke hinder te voorkomen werden dan ook ten volle aangewend Het nieuwe gebouw heeft tot doel de jeugd, culturele- en sportverenigingen up to date locaties ter…

Read More

Twee repetitieboxen voor jonge muzikanten aan Pupillen

Er komen twee repetitieboxen van vier op vijf meter aan de Pupillen, waar musicerende jongeren vanaf eind maart kunnen repeteren. Beide boxen zijn demonteerbaar en kosten samen om en bij de 45.000 euro, gefinancierd met Stedenfondsgeld. ‘Tal van jeugdorganisaties gaven aan dat er een grote vraag en zelfs nood was aan repetitieruimtes’, zegt schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V). ‘Eerst werd gedacht aan de Tragelsite maar dat bleek geen goed idee. We stellen nu vanuit de stad een afgebakende…

Read More

Repetitieruimtes in de Pupillen

Schepen Ann Van de Steen (SD&P) en haar diensten namen in 2012 reeds initiatief met de opstart van een werkgroep die op korte termijn een zinvolle invulling moest geven aan het leegstaand bedrijfspatrimonium van de stad Aalst. Er werd toen specifiek gedacht aan oa. de gebouwen op de Tragel en de Dendermondsesteenweg. Deze gebouwen werden in gebruik genomen door het Autonoom Gemeentebedrijf (AGSA), maar een groot gedeelte van de oppervlakte kon weliswaar nog een andere invulling krijgen. Tal van jongerenorganisaties hadden eerder…

Read More