gezondheid

Daisy Van Gheit

Het ASZ Hartcentrum opent als eerste in België een ‘kathlab lounge’

Op 17 maart 2014 opent het ASZ Hartcentrum zijn nieuwe kathlab met dagkliniek lounge. Daisy Van Gheit (SD&P), voorzitter van het ASZ is blij met dit initiatief: “Het ASZ is het eerste ziekenhuis in België dat deze nieuwe aanpak introduceert in zijn dagelijkse behandeling van hartpatiënten.” In een ‘kathlab’ gebeuren ‘hartkatheterisaties’. Dit is een onderzoek dat de kransslagaders in beeld brengt. De arts schuift een dun buisje – een katheter genoemd – via de pols of – als het niet…

Read More

SD&P – actie “Een warm hart voor Aalst”

Op vrijdag 14 februari 2014, tussen 6.30 en 7.30 uur, deelden de sympathisanten / leden van SD&P aan het station van Aalst –inclusief busstation- en Erembodegem Valentijns-snoepjes uit. Met deze symbolische actie wenst SD&P haar engagement om van Aalst een warme en sociale stad te maken, waar iedereen zich thuis voelt, in de kijker te zetten. Het voeren van een hedendaags en structureel sociaal en armoedebeleid, een beleid met maximale ondersteuning voor mensen die het moeilijk hebben, vormt hierbij het…

Read More

Nieuwe start Welzijnsforum is succes.

Op 11 februari 2014 vond de installatievergadering van het hernieuwde Welzijnsforum plaats. Maar liefst 67 lokale welzijnsorganisaties en vertegenwoordigers van de stad Aalst en het OCMW waren op de afspraak. Het Welzijnsforum, dat vroeger onder bevoegdheid van het OCMW viel, werd bij het begin van deze legislatuur ondergebracht onder het departement Welzijn van de stad Aalst. Een bevoegdheid van schepen Dylan Casaer (SD&P). “Vanuit de stad Aalst kiezen we voor een brede en geïntegreerde aanpak van Welzijn in onze stad.…

Read More