Geert Verdoodt

“Art the tower – Art our town”

Zorgt kunstwerk op Aalsterse watertoren voor kleurrijk herkenningspunt in Watertorenwijk? Als het van gemeenteraadslid Geert Verdoodt (SD&P) afhangt wordt de bekende Aalsterse watertoren omgevormd tot een veelkleurig kunstwerk. Een kunstwerk met uitstraling hoog boven de Watertorenwijk heeft volgens het gemeenteraadslid veel voordelen: De stad krijgt er een opvallend en estetisch mooie landmark (visueel ijkpunt) bij langsheen een drukke invalsweg in de Stad. Het zicht op de watertoren zit in het collectieve geheugen van iedere Aalstenaar maar het gebouw heeft veel…

Read More

Eerste ontmoetingsdag SD&P was een succes!

Op zaterdag 22 maart 2014 vond de eerste ontmoetingsdag van SD&P plaats in CC De Werf. Een mix van thematische werkgroepen, aangevuld met een gezellig ontbijt en lunch, kon de 130 aanwezigen meer dan bekoren. Uitzonderlijk aan onze ontmoetingsdag was dat niet alleen leden van SD&P uitgenodigd waren, ook sympathisanten waren welkom. SD&P is er immers van overtuigd dat we moeten openstaan voor alle goede ideeën, ongeacht uit welke hoek deze komen. Tijdens de themawerkgroepen werd resoluut gekozen voor enkele…

Read More

Verslag themawerkgroep: Aalst, Stad in Vlaanderen

De sessie Aalst, Stad in Vlaanderen werd op de ledendag georganiseerd om duiding te geven over enkele paragrafen uit de beginselverklaring: – SD&P heeft geen angst om ongecomplexeerd, maar tegelijk ook niet bekrompen te verwijzen naar onze Vlaamse eigenheid. Vlaanderen is de regio waarin wij leven en in de eerste plaats verantwoordelijkheid dragen. Vlaanderen is een erg belangrijk bestuursniveau geworden de voorbije decennia. SD&P wil positief en progressief inspelen op de kansen die Vlaanderen biedt waarbij het samenleven in België, Europa en daarbuiten…

Read More

SD&P blijft ijveren voor de opwaardering van station Erembodegem

 Aan het station van Erembodegem is een nieuwe fietsenstalling in volle opbouw, iets waar SD&P enorm naar uitkijkt. Vanuit SD&P ijveren we immers al jaren voor de opwaardering van het stationsgebouw, de tunnel en de perrons van het station Erembodegem. Enkele jaren  terug nam de stad Aalst, onder impuls van gemeenteraadslid Geert Verdoodt en schepen Ann Van de Steen (SD&P), reeds het initiatief om de tunnel in een nieuw kleedje te steken door middel van een graffitikunstwerk. De bouw van…

Read More

SD&P vraagt aandacht voor parkeerproblemen rond het station van Erembodegem

Foutparkeerders rond het station in Erembodegem verhogen de druk op de leefbaarheid en vlotte mobiliteit in het lokale centrum. Een schrijnend voorbeeld hiervan is de vrachtwagen die regelmatig vlakbij het rond punt voor het station ’s nachts en in het weekend achtergelaten wordt. Oneigenlijk gebruik van de parkeerplaatsen voor bezoekers aan de handelszaken is nadelig voor de plaatselijke economie, die toch essentieel is om Erembodegem een bruisende en levendige gemeente te houden. Gemeenteraadslid Geert Verdoodt (SD&P) bracht deze problematiek onder…

Read More

SD&P pleit voor sociale inclusie in de Aalsterse sport

Onder de titel ‘Sociale inclusie in de Aalsterse Sport’ dienden Ann Van de Steen en Geert Verdoodt (Sociaal Democraten & Progressieven), als bestuurders van het Autonoom gemeentebedrijf  “Sportag”, een vraag in voor de eerstvolgende Raad van Bestuur van het Sportag. Vanuit SD&P geloven we erin dat sport mensen met elkaar verenigt. Het is dan ook belangrijk dat sport toegankelijk is voor iedereen, hierbij moeten we extra aandacht besteden aan de zgn. ‘kansengroepen’ en anders-validen. Nu het hele beheer van de  sportaccommodatie…

Read More

Meerjarenplan OCMW Aalst goedgekeurd

Op de gemeenteraad van Aalst van 28 januari 2014 werd het meerjarenplan van het OCMW goedgekeurd. Fractieleider Patrick Jacobs benadrukte dat een maand na de goedkeuring van een zeer ambitieus meerjarenplan voor de stad, nu door onze OCMW-raadsleden (voor SD&P zijn dit Daisy Van Gheit en Anja De Bundel) een even ambitieus sociaal plan werd voorgelegd ter goedkeuring. Met maar liefst 293 nieuwe woongelegenheden voor onze oudere mensen breiden we het bestaande aanbod binnen de rusthuizen (woonzorgcentra) met 70 plaatsen…

Read More