Federale Regering

Debatavond: De regeringsverklaringen

Op woensdag 19 november om 20 uur organiseert de pluralistische reflectiegroep “Maatschappij en vooruitgang”  een debatavond over de actualiteit in samenwerking met UPV vzw, Kern Denderstreek. Twee sprekers zullen er de Vlaamse en de federale regeringsverklaring doorlichten, wat is de impact voor de gewone burger? Rudy De Leeuw, de huidige voorzitter van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) en Jan Vercamst, de huidige voorzitter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB), zullen volgende thema’s behandelen: De indexsprong wat kan u dat kosten? Lastenverlaging …

Read More

Doe de test!

Wat kosten de regeringsmaatregelen? (Federale en Vlaamse regering) Een doornsee gezin… Man + Vrouw + 2 kinderen (13 jaar/19 jaar: universitaire studies,verblijf op kot van de universiteit) M/V verdienen elk 1700 EUR netto per maand (12 maanden  + één maand als 13de maand) het gezin rijdt 15 000km per jaar in België met een dieselwagen De zoon woont op kot en verplaatst met bus/trein De dochter gaat met bus naar school De ouders rijden met de wagen naar het werk…

Read More

Regeringsverklaring: discussie in de kamer

Het was woensdag (met een zwakke NVA die door Patrick Dewael moest gedepanneerd worden) en donderdag een debat de inhoudelijk dikwijls zeer sterk was (je moet er op sommige momenten het “circusgehalte” bijnemen maar dat is bijzaak). Wat in elk geval duidelijks naar voor komt, is dat diegenen die leven van een loon, wedde of uitkering de grootste inspanning zullen moeten leveren. Van de aangekondigde “Tax-shift”, nl. minder lasten op arbeid meer lasten op kapitaal, komt quasi niets terecht. Waar…

Read More

Regeringsverklaring federale regering

Alhoewel er nog geen definitieve teksten beschikbaar zijn geven we hierbij enkele commentaren. Indexsprong van 2% Dat is dus een inlevering voor de loon- en weddetrekkenden gepensioneerden, gehandicapten enz… welke de compensatie voor lage inkomens is, zal pas achteraf bekend zijn. Bart De Wever verklaarde in terzake dat men dat nauwelijks zal voelen omdat de prijzen bijna niet stijgen!! Hoezo Bart. De indexatie gebeurt nadat de prijzen gestegen zijn. Wie 1750 Euro netto per maand verdient, verliest dus 420 (1750…

Read More
Marc Cottyn

Werk op de plank voor de volgende regeringen.

Om België/ Vlaanderen de volgende 10 jaar op koers te houden in de concurrentiewedloop is dringend een meerjaren visie nodig. Er moet een pact onderhandeld worden tussen werkgevers, werknemers en overheid over de manier waarop we de concurrentiepositie kunnen behouden of versterken. Er moet een akkoord komen over de verdeling van de toekomstige economische groei over volgende factoren: arbeid kapitaal (rendement investeringen) middelen voor de financiering van groei uitgaven gezondheidzorg en groei uitgaven pensioenen De bedoeling moet in de eerste plaats…

Read More