Daisy Van Gheit

Onrust in het ASZ achter de rug

In het ASZ met campussen in Aalst, Wetteren en Geraardsbergen was onrust ontstaan nopens de noodzakelijke inspanningen die moeten worden geleverd om de begroting in evenwicht te houden enerzijds en anderzijds de groei van het ASZ niet te belemmeren. SD&P is verheugd te kunnen vaststellen dat, onder de deskundige leiding van de voorzitter van het ASZ, Daisy Van Gheit, een akkoord werd bereikt dat een evenredige spreiding van de besparingen tussen personeel en geneesheren vastlegt. SD&P is er zich van…

Read More

Eerste ontmoetingsdag SD&P was een succes!

Op zaterdag 22 maart 2014 vond de eerste ontmoetingsdag van SD&P plaats in CC De Werf. Een mix van thematische werkgroepen, aangevuld met een gezellig ontbijt en lunch, kon de 130 aanwezigen meer dan bekoren. Uitzonderlijk aan onze ontmoetingsdag was dat niet alleen leden van SD&P uitgenodigd waren, ook sympathisanten waren welkom. SD&P is er immers van overtuigd dat we moeten openstaan voor alle goede ideeën, ongeacht uit welke hoek deze komen. Tijdens de themawerkgroepen werd resoluut gekozen voor enkele…

Read More
Daisy Van Gheit

Het ASZ Hartcentrum opent als eerste in België een ‘kathlab lounge’

Op 17 maart 2014 opent het ASZ Hartcentrum zijn nieuwe kathlab met dagkliniek lounge. Daisy Van Gheit (SD&P), voorzitter van het ASZ is blij met dit initiatief: “Het ASZ is het eerste ziekenhuis in België dat deze nieuwe aanpak introduceert in zijn dagelijkse behandeling van hartpatiënten.” In een ‘kathlab’ gebeuren ‘hartkatheterisaties’. Dit is een onderzoek dat de kransslagaders in beeld brengt. De arts schuift een dun buisje – een katheter genoemd – via de pols of – als het niet…

Read More

Eerste dagziekenhuis lounge van België in ASZ

Nu maandag 17 maart opent het ASZ Hartcentrum zijn nieuwe kathlab met dagkliniek lounge. Het ASZ is daarmee het eerste ziekenhuis in België dat deze nieuwe aanpak introduceert in zijn dagelijkse behandeling van hartpatiënten. In een kathlab gebeuren hartkatheterisaties. Dit is een onderzoek dat de kransslagaders in beeld brengt. De arts schuift een dun buisje (katheter) via de pols of de lies tot in het hart. Door deze katheter  spuit hij een contrastvloeistof die zichtbaar wordt op de röntgenbeelden. Op…

Read More

FOD Economische Zaken wel akkoord met prijsstijgingen OCMW-rusthuizen in 2014.

Naar aanleiding van de recente berichtgevingen in de pers wenst SD&P duidelijkheid te scheppen omtrent het advies van de FOD Economische Zaken wat betreft de voorgestelde prijsstijging in de OCMW-rusthuizen. “De prijsstijgingen in 2014 zijn geen probleem voor de federale overheidsdienst Economie. Maar ze tekent voorbehoud aan bij de geplande stijgingen die gepland waren voor de volgende jaren”, licht Anja De Bundel (SD&P) toe. “De rusthuisprijzen moeten nog vastgelegd worden door de OCMW-raad. Gelet op het advies van de FOD…

Read More

Meerjarenplan OCMW Aalst goedgekeurd

Op de gemeenteraad van Aalst van 28 januari 2014 werd het meerjarenplan van het OCMW goedgekeurd. Fractieleider Patrick Jacobs benadrukte dat een maand na de goedkeuring van een zeer ambitieus meerjarenplan voor de stad, nu door onze OCMW-raadsleden (voor SD&P zijn dit Daisy Van Gheit en Anja De Bundel) een even ambitieus sociaal plan werd voorgelegd ter goedkeuring. Met maar liefst 293 nieuwe woongelegenheden voor onze oudere mensen breiden we het bestaande aanbod binnen de rusthuizen (woonzorgcentra) met 70 plaatsen…

Read More