Cathy Grysolle

Eerste ontmoetingsdag SD&P was een succes!

Op zaterdag 22 maart 2014 vond de eerste ontmoetingsdag van SD&P plaats in CC De Werf. Een mix van thematische werkgroepen, aangevuld met een gezellig ontbijt en lunch, kon de 130 aanwezigen meer dan bekoren. Uitzonderlijk aan onze ontmoetingsdag was dat niet alleen leden van SD&P uitgenodigd waren, ook sympathisanten waren welkom. SD&P is er immers van overtuigd dat we moeten openstaan voor alle goede ideeën, ongeacht uit welke hoek deze komen. Tijdens de themawerkgroepen werd resoluut gekozen voor enkele…

Read More

Ook mensen met een beperking kunnen genieten van Aalst Carnaval.

Net als voorgaande jaren zal de stad Aalst op carnavalszondag, 2 maart 2014, een verhoogd platform voor rolstoelgebruikers opstellen langsheen het parcours van de carnavalsstoet. Een initiatief dat gemeenteraadslid Cathy Grysolle (SD&P) alleen maar kan toejuichen: “Als mama van een mindervalide zoon weet ik, uit ervaring, dat het voor deze mensen vaak moeilijk is om tijdens de carnavalsstoet een geschikt plaatsje te vinden. Dankzij het verhoogd platform zullen ook rolstoelgebruikers vanop de eerste rij met volle teugen kunnen genieten van…

Read More

Meerjarenplan OCMW Aalst goedgekeurd

Op de gemeenteraad van Aalst van 28 januari 2014 werd het meerjarenplan van het OCMW goedgekeurd. Fractieleider Patrick Jacobs benadrukte dat een maand na de goedkeuring van een zeer ambitieus meerjarenplan voor de stad, nu door onze OCMW-raadsleden (voor SD&P zijn dit Daisy Van Gheit en Anja De Bundel) een even ambitieus sociaal plan werd voorgelegd ter goedkeuring. Met maar liefst 293 nieuwe woongelegenheden voor onze oudere mensen breiden we het bestaande aanbod binnen de rusthuizen (woonzorgcentra) met 70 plaatsen…

Read More