Ann Van de Steen

Dak isoleren? Leen aan 2 procent.

Het afschaffen van de jaarlijkse dosis gratis elektriciteit en gas als besparingsmaatregel. Duurdere elektriciteit door de jarenlange oversubsidiëring van zonnepanelen. Een hervorming van de energiepremies. Er kwamen tot nu toe vooral weinig hoopgevende berichten van bij het Vlaams departement Energie. Maar minister Annemie Turtelboom (Open Vld) komt naar buiten met goed nieuws. De middelen die door de zesde staatshervorming overkomen van het federale Fonds ter Reductie van de Energiekost (FRGE), worden integraal ingezet voor het toekennen van de nieuwe Vlaamse…

Read More
Stadsvernieuwing Dendersluis

Nieuwe Dendersluis voor Aalst

Afgelopen week mocht een blije Ann Van de Steen, schepen van Openbare Werken en stadsvernieuwing, samen met Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) een nieuw groot stadsontwikkelingsproject langs de Dender voorstellen. Een project dat voor de stad veel meer betekent dan de enkel de bouw van een nieuwe sluis. De bouw van deze nieuwe sluis is voor Aalst de trigger voor een volledige herontwikkeling van een stadsdeel dat nauwelijks enkele minuten fietsen van het stadscentrum verwijderd ligt. “De stad keert haar gezicht naar…

Read More
20140715_133339

Na één jaar vinden Aalstenaars vlot de weg naar Hopmarktparking

De meest centrale parking van de stad, de Hopmarktparking, bestaat vandaag 1 jaar en kan terugblikken op een mooie start. SD&P-Schepenen Ann Van de Steen en Dylan Casaer zijn dan ook fier op deze realisatie die tot stand kwam in een goede samenwerking met uitbater Interparking. De voorgaande jaren investeerde Aalst volop in de leefbaarheid in de stad. Dit gebeurde onder andere door het vernieuwen van de verschillende centrumpleinen. “Met de heringerichte Hopmarkt werd vorig jaar alweer een pareltje afgeleverd”,…

Read More
200% voor Aalst

200% voor Aalst

Deze week pakken SD&P boegbeelden Ann Van De Steen en Dylan Casaer uit met een opvallende campagne onder de titel “200% voor Aalst”. De eerste reacties waren: “het zijn toch geen gemeenteraadsverkiezingen ?”. Ten onrechte. Dit sterke duo (200% is immers 100% + 100%), dat al bewezen heeft dat het doorzetters zijn, wil de kleuren van Aalst en de regio ook in Brussel gaan verdedigen. Om Aalst verder te vernieuwen en zuurstof te verschaffen is er immers steun én geld…

Read More

Stad zet in op leefbaarheid Moorselbaan

De stad vernieuwt de Moorselbaan tussen de ring en de Binnenstraat. De straat is versleten en gezien de heraanleg niet tegelijkertijd kan plaatsvinden met de geplande tunnelwerken in 2015, maakt het stadsbestuur er nu dringend werk van. Eenrichtingsverkeer stadinwaarts moet de leefbaarheid voor de bewoners gevoelig verhogen. “Door eenrichtingsverkeer te voorzien, kunnen we werk maken van volwaardige voetpaden van 1.50 meter breed en ook voldoende ruimte voorzien voor fietsers”, legt schepen van  Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) uit. “Dat zal de…

Read More
speelzones 1

stad Aalst zet volop in op een kindvriendelijke inrichting van de publieke ruimte

Sinds een drietal jaar doet de Jeugddienst van de stad Aalst een beroep op het team Planning & stadsvernieuwing voor het (her)inrichten van speelzones voor kinderen. De kennis van de dienst Jeugd, over de gebruikers en de te gebruiken speeltoestellen, samen met het advies van team Planning en Stadsvernieuwing over het kwalitatief inrichten van de publieke ruimte, is voor reeds enkele herinrichtingsprojecten van toepassing geweest.  Deze samenwerking werd hierbij nog versterkt door advies van het stedelijk groenoverleg, bestaande uit de dienst…

Read More
dendergalm

Nieuwbouwwerken recreatiedomein Dendergalm starten weldra

De stad Aalst is verheugd dat eindelijk de nieuwbouwwerken voor de oprichting van een nieuw recreatiedomein binnenkort van start gaan. Na de afbraak van de verouderde cafetaria lag het domein er als het ware verweesd bij. Bij de opmaak van de plannen werd maximaal met de wensen van de omwonenden rekening gehouden. De ingrepen om mogelijke hinder te voorkomen werden dan ook ten volle aangewend Het nieuwe gebouw heeft tot doel de jeugd, culturele- en sportverenigingen up to date locaties ter…

Read More

Carnavalsmonument opnieuw op hopmarkt

Nadat vandalen enkele jaren geleden het beeld van de Voil Janet van zijn sokkel hadden gehaald, belandde het monument via enkele omwegen in het stedelijk museum.  Prins Carnaval Werner Kinoo pleitte echter -met succes- voor de terugkeer van het beeld naar de Hopmarkt.  Schepen Ilse Uyttersprot en de prins zelf geven alvast een woordje uitleg. http://www.aalst.tv/artikel/nieuws/carnavalsmonument-opnieuw-op-hopmarkt Bron: Aalst.tv, 14/03/2014 Auteurs: Manu Jouret, Steven De Ridder Bron: Het Laatste Nieuws, 15/03/2014 Auteur: Rutger Lievens  

Read More

Earth Hour 2014 – Uitnodiging voor de inwoners van Aalst!

Earth Hour 2014 Schepenen Ann Van de steen en Iwein De Koninck engageren zich samen met vzw BEA voor Earth Hour. Op zaterdag 29 maart 2014 tussen 20u30 en 21u30 organiseert WWF voor de zesde maal Earth Hour en dit jaar doen de stad Aalst en vzw Bea ook mee. We roepen iedereen op om het tijdens Earth Hour even stil staan bij de problematiek rond de opwarming van de Aarde door samen met de stad symbolisch de lichten gedurende…

Read More