ann&dylan

De landschapsarchitecten van het Antwerpse studiebureau  ‘Omgeving’ hebben op basis van een wedstrijdontwerp de opdracht om het Esplanadeplein in een nieuw (groen) kleedje te stoppen gewonnen.

Vergroening vormt het basisuitgangspunt van het ontwerp. Het ontwerp biedt daardoor een antwoord op wat in voorgaande participatiemomenten door de buurt werd aangegeven.

Het gekozen ontwerp zorgt voor een mooie poort voor wie ons handelscentrum langs de Dendermondsesteenweg / Zeshoek wil binnenkomen.  Een luifel in de vorm van een boemerang vormt een architecturale blikvanger en trekt de aandacht van de bezoeker naar het winkelcentrum. Uit de participatiemomenten werd duidelijk dat bij het nieuwe Esplanadeplein de nadruk op vergroening moest liggen. Het idee van studiebureau Omgeving  vertrekt vanuit een groen tapijt waaruit de noodzakelijke fiets- en voetgangersverbindingen en gebruiksruimtes worden gesneden. Wat over blijft is maximaal groen. In het najaar gaat de stad samen met de buurt en alle betrokken partijen verder aan de slag om het ontwerp verder af te stemmen op de verwachtingen van de bewoners.

unnamed

Verbetering voor de buurt.

Door het ondergronds brengen van de parkeerplaatsen die zich nu op het plein bevinden ontstaat een nieuwe publieke ruimte, met veel groen en speelgelegenheid en terrassen. “De ruimte – nu ingenomen door de wagen – wordt teruggegeven aan de bewoners en bezoekers van de stad zegt schepen Ann Van de Steen (SD&P). Een levendige stad heeft nood aan publieke ruimte waar men elkaar kan ontmoeten, een rustpauze nemen, de kinderen kan laten spelen, even kan verpozen, een evenement kan organiseren,… een plein waar auto’s op geparkeerd staan biedt die mogelijkheid niet. Het ondergronds brengen van de geparkeerde wagens zal de woonkwaliteit voor de omwonenden verbeteren.”

 De ondergrondse parking zal eveneens dienst doen als buurtparking, waardoor de geparkeerde auto’s in de omliggende straten uit het straatbeeld verdwijnen en er ruimte komt voor meer bomen, groen, banken, fietspaden,… Na de bouw van de ondergrondse parking zullen deze straten worden heraangelegd. Ze zullen fietsvriendelijker, veiliger en groener worden – het geen de ganse buurt ten goede komt en het wonen een heel stuk aangenamer zal maken.

“De Esplanadeparking wordt via de Nieuwe Tragelweg onmiddellijk ontsloten vanaf de ring. De parking leent zich hierdoor uitstekend voor complementair gebruik aldus schepen Dylan Casaer (SD&P) : overdag voor bezoekers van het stadscentrum en ‘s avonds voor wagens van buurtbewoners. Dit is een mooi voorbeeld van het principe ‘slim verdichten’ waarbij we zoeken naar ruimtewinsten door flexibel en complementair gebruik van openbare ruimte. Bovendien voorziet het ontwerp ook voldoende ruimte voor 200 fietsen. Na de bouw van de ondergrondse parking zullen ook de omliggende straten worden heraangelegd, zodat ze  fietsvriendelijker en groener worden.”

“Eens de modal shift is ingezet en parkeergebouwen minder private wagens tellen, kunnen ze ingezet worden als fietsenstalplaatsen, depots om online bestelde goederen te leveren en af te halen, als autodeelplaatsen of zelfs fuif- of overdekte sportzalen. In het technisch ontwerp van de parking worden deze opties onderzocht en wordt rekening gehouden met de mogelijke toekomstige bestemmingen.  Aalst trekt hiermee de kaart van duurzaamheid en slimme verstedelijking”, vervolgt schepen Dylan Casaer (SD&P).

In Aalst was een groot tekort aan publieke ruimte die inzetbaar was voor grotere evenementen. Sinds de heraanleg van het Werfplein, Statieplein, het Vredeplein, het K Collinetplein,… is deze leemte opgevuld. (cfr Cirk!, autoluwe zondag, food truck festival, perron xx,…)

“Een stad als Aalst heeft ruimte nodig voor dit soort van gebeurtenissen, het vergroot de levendigheid en gezelligheid in het stadscentrum. Inmiddels gaat bijzondere aandacht ook naar klimaatneutraliteit, leeftijdsvriendelijkheid (AIPA en kindvriendelijke ruimte), STOPprincipe,…: vanuit de verschillende beleidsdomeinen en sectoren worden voorwaarden opgelegd waardoor het ontwerp van de publieke ruimte verrijkt en verduurzaamt”, besluit schepen Ann Van de Steen (SD&P).

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck schreef een gunstig advies voor de bouw van de parking en zal betrokken blijven bij de verdere uitrol van het project.

unnamed

 

 

Bron Beeldmateriaal: Omgeving Landschapsarchitecten.