Opinie

Een Grieks drama

Tientallen jaren hebben de Griekse economische en politieke machthebbers de boel verziekt. Europa deed zijn huiswerk niet grondig bij hun aanvraag tot toetreding. Nu is er eens een andere coalitie aan de macht die het vooral niet begrepen heeft op het inleveringsverhaal voor de gewone Griek. Maar dat is buiten de Europese entente gerekend. De gewone Griek moet nu maar het gelag betalen van het debacle waar hij zelf nauwelijks enige verantwoordelijkheid voor draagt en dus op de knieën die…

Read More

Verstandig GAS geven

Nog voor de zomer dient de Aalsterse gemeenteraad een reglement te stemmen over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). SD&P betreurt dat hierover reeds boksmatchen op facebook en in de pers worden gevoerd alvorens er een serene maar onderbouwde dialoog binnen de schoot van de meerderheid en de gemeenteraad een kans heeft gekregen. SD&P betreurt dat de invoering van het GAS, als hefboom om de leefbaarheid van onze stad te verzekeren, zo lang op zich heeft laten wachten. De voorbije periode…

Read More
Patrick Jacobs

Sterft gij oude vormen en gedachten

[col_1_4 last=”no”][lightbox_photo image_url=”http://www.sdenp.be/wp-content/uploads/2014/01/PatrickJacobs.jpg” alternate_text=”Patrick Jacobs”][/col_1_4][col_3_4 last=”yes”]Sterft gij oude vormen en gedachten. Het is een zinnetje uit de Intenationale dat actueel blijft. De mondialisering met de grote emigratie- en immigratiestromen, met de sociale netwerken en berichtgeving, met de grote milieu-uitdagingen en de oneerlijke verdeling van de rijkdommen vereist een nieuwe en optimistische visie. Het oer-socialisme is met de val van de Muur geschiedenis geworden, het pure liberalisme biedt geen antwoord op de collectieve uitdagingen en verantwoordelijkheden op economisch maar vooral ecologisch…

Read More
Daens175

De eigenzinnige kijk van het Priester Daensfonds op maatschappij en armoedebestrijding

[col_1_3 last=”no”][lightbox_photo image_url=”http://www.sdenp.be/wp-content/uploads/2014/11/img2682.jpg” alternate_text=”Daens175″][/col_1_3][col_2_3 last=”yes”] Naar aanleiding van het herdenkingsjaar Daens 175 stelde het Priester Daensfonds op 17 oktober haar “eigenzinnige kijk op maatschappij en armoedebestrijding” voor. Gemeenteraadslid Geert Verdoodt mocht namens SD&P het document even daarvoor doornemen en bij de voorstelling bespreken. Het 47-blz tellende pamflet leest bijzonder vlot en geeft vanuit daensistische krachtlijnen ‘meer democratie’, ‘meer solidariteit’, ‘gelijkwaardigheid van alle mensen’, ‘rechtvaardigheidsbeginsels als scheidsrechter’, ‘het belang van eigenwaarde en identiteit (volksverheffing)’ een krachtig signaal aan de huidige politieke partijen en in het…

Read More

Economie voor dummies

Tegenwoordig horen we het overal: “Een indexsprong leidt tot een betere concurrentiepositie en tot meer tewerkstelling”. Maar is dat ook zo? We onderzoeken het aan de hand van twee voorbeelden. De binnenlandse markt Stel, u produceert iets dat 100 EUR kost. Gemakshalve gaan we er vanuit dat dit allemaal arbeidskosten zijn. De verkoopprijs van uw product is 110 EUR als gevolg van de bikkelharde concurrentie. Uw winst bedraagt dus 10 EUR. Doordat de lonen 2% gestegen zijn als gevolg van een…

Read More

Regeringsverklaring: discussie in de kamer

Het was woensdag (met een zwakke NVA die door Patrick Dewael moest gedepanneerd worden) en donderdag een debat de inhoudelijk dikwijls zeer sterk was (je moet er op sommige momenten het “circusgehalte” bijnemen maar dat is bijzaak). Wat in elk geval duidelijks naar voor komt, is dat diegenen die leven van een loon, wedde of uitkering de grootste inspanning zullen moeten leveren. Van de aangekondigde “Tax-shift”, nl. minder lasten op arbeid meer lasten op kapitaal, komt quasi niets terecht. Waar…

Read More

Federale Regeringsverklaring Michel I

In onze eerste analyse stelden we dat er geen echte engagementen naar meer tewerkstelling zijn. Men verwacht “afgeleide effecten”. Prof. De Grauwe wees donderdag al op het mogelijk nefaste effect van een koopkrachtvermindering (ook als gevolg van de maatregelen van de Vlaamse regering) op de consumptie van de burgers (ook de zelfstandigen zullen dit merken in hun omzet/ de beste garantie voor hun inkomen is dus ook een volledige tewerkstelling en een bescherming van de koopkracht van gewone man/vrouw) en…

Read More

Regeringsverklaring federale regering

Alhoewel er nog geen definitieve teksten beschikbaar zijn geven we hierbij enkele commentaren. Indexsprong van 2% Dat is dus een inlevering voor de loon- en weddetrekkenden gepensioneerden, gehandicapten enz… welke de compensatie voor lage inkomens is, zal pas achteraf bekend zijn. Bart De Wever verklaarde in terzake dat men dat nauwelijks zal voelen omdat de prijzen bijna niet stijgen!! Hoezo Bart. De indexatie gebeurt nadat de prijzen gestegen zijn. Wie 1750 Euro netto per maand verdient, verliest dus 420 (1750…

Read More

Gelezen

Karel Van Eetvelt, Topman UNIZO Niets is gratis. De “gratispolitiek” heeft er mee voor gezorgd dat we nu grote budgetaire inspanningen moeten doen. Buiten lucht, zonneschijn en wind is er niets echt gratis. Maar elke week krijgt u in uw brievenbus folders met “gratis dit, gratis dat …”, vakantiebrochures met “3 dagen +1 gratis”, recent op de radio een promotiecampagne van Delhaize voor een aantal gratis producten. Wil de heer Van Eetvelt stoppen met zijn karikatuur (in wezen om in het hakken op…

Read More

Vlaams Parlement: discussie over de beleidsverklaring.

Laat ons beginnen met een aantal voorafgaande beschouwingen. De uitgaven in een begroting zijn voor meer dan 90% weinig of niet samendrukbaar welke regering je ook hebt. De uitdagingen die op ons afkomen nl. de vergrijzing (de pensioenlast, groei ziekteverzekering), de milieuproblematiek, de mobiliteit in Vlaanderen, de strijd tegen kansarmoede, enz…zijn van een grootorde dat van iedereen inspanningen zullen en moeten gevraagd worden. Kwestie is hoe die rechtvaardig verdelen. De bekommernissen die wij in ons vorig standpunt uitten, hebben we…

Read More