In de pers

Dak isoleren? Leen aan 2 procent.

Het afschaffen van de jaarlijkse dosis gratis elektriciteit en gas als besparingsmaatregel. Duurdere elektriciteit door de jarenlange oversubsidiëring van zonnepanelen. Een hervorming van de energiepremies. Er kwamen tot nu toe vooral weinig hoopgevende berichten van bij het Vlaams departement Energie. Maar minister Annemie Turtelboom (Open Vld) komt naar buiten met goed nieuws. De middelen die door de zesde staatshervorming overkomen van het federale Fonds ter Reductie van de Energiekost (FRGE), worden integraal ingezet voor het toekennen van de nieuwe Vlaamse…

Read More

Nieuwe locatie voedselbedeling vanaf 1 mei 2014

In afwachting van de realisatie van het project van de rijkswachtkazerne, zijn het OCMW, het CAW en de stad met verenigde krachten op zoek gegaan naar een nieuwe huisvesting voor de voedselbedeling. OCMW-voorzitter Sarah Smeyers: “Tot nu toe vindt de voedselbedeling plaats in de Kluyskensstraat. Toen eind vorig jaar duidelijk werd dat het huurcontract van het pand op zijn einde liep, heeft het OCMW stappen ondernomen om de continuïteit van de voedselbedeling te verzekeren en hebben we alle middelen en…

Read More

Eerste dagziekenhuis lounge van België in ASZ

Nu maandag 17 maart opent het ASZ Hartcentrum zijn nieuwe kathlab met dagkliniek lounge. Het ASZ is daarmee het eerste ziekenhuis in België dat deze nieuwe aanpak introduceert in zijn dagelijkse behandeling van hartpatiënten. In een kathlab gebeuren hartkatheterisaties. Dit is een onderzoek dat de kransslagaders in beeld brengt. De arts schuift een dun buisje (katheter) via de pols of de lies tot in het hart. Door deze katheter  spuit hij een contrastvloeistof die zichtbaar wordt op de röntgenbeelden. Op…

Read More

Carnavalsmonument opnieuw op hopmarkt

Nadat vandalen enkele jaren geleden het beeld van de Voil Janet van zijn sokkel hadden gehaald, belandde het monument via enkele omwegen in het stedelijk museum.  Prins Carnaval Werner Kinoo pleitte echter -met succes- voor de terugkeer van het beeld naar de Hopmarkt.  Schepen Ilse Uyttersprot en de prins zelf geven alvast een woordje uitleg. http://www.aalst.tv/artikel/nieuws/carnavalsmonument-opnieuw-op-hopmarkt Bron: Aalst.tv, 14/03/2014 Auteurs: Manu Jouret, Steven De Ridder Bron: Het Laatste Nieuws, 15/03/2014 Auteur: Rutger Lievens  

Read More

Earth Hour 2014 – Uitnodiging voor de inwoners van Aalst!

Earth Hour 2014 Schepenen Ann Van de steen en Iwein De Koninck engageren zich samen met vzw BEA voor Earth Hour. Op zaterdag 29 maart 2014 tussen 20u30 en 21u30 organiseert WWF voor de zesde maal Earth Hour en dit jaar doen de stad Aalst en vzw Bea ook mee. We roepen iedereen op om het tijdens Earth Hour even stil staan bij de problematiek rond de opwarming van de Aarde door samen met de stad symbolisch de lichten gedurende…

Read More

Stad Aalst dient subsidieaanvraag in om woningen energiezuinig te renoveren

Vrijdag 14 februari hebben schepen Ann Van de Steen (SD&P), schepen Sarah Smeyers (N-VA) en vzw Bea samen met het OCMW Aalst een subsidieaanvraag ingediend bij het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). De centrale doelstelling van het project bestaat erin om woningen die privaat verhuurd worden aan mensen uit het onderste socio-economische segment op een energiezuinige manier te renoveren. De titel van het project luidt dan ook “Fenix, een nieuw begin voor je huurwoning”. Concreet zouden er…

Read More

Twee repetitieboxen voor jonge muzikanten aan Pupillen

Er komen twee repetitieboxen van vier op vijf meter aan de Pupillen, waar musicerende jongeren vanaf eind maart kunnen repeteren. Beide boxen zijn demonteerbaar en kosten samen om en bij de 45.000 euro, gefinancierd met Stedenfondsgeld. ‘Tal van jeugdorganisaties gaven aan dat er een grote vraag en zelfs nood was aan repetitieruimtes’, zegt schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V). ‘Eerst werd gedacht aan de Tragelsite maar dat bleek geen goed idee. We stellen nu vanuit de stad een afgebakende…

Read More

Rozendreef ondergaat gedaanteverwisseling

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen investeert samen met de stad Aalst en sociale bouwmaatschappij Dewaco 4 miljoen euro in de renovatie van de Rozendreef in Aalst. Een van de armste buurten wordt opgewaardeerd met onder meer speeltuigen, een sportveld en fonteinen. Alles moet af zijn tegen februari 2015. Leen De Smedt Aalst De sociale appartementsblokken in de wijk Ten Rozen behoren tot de armste in Vlaanderen (zie kadertje rechtsonder). Om de leefbaarheid te verbeteren en criminaliteit terug te dringen…

Read More

Taxi’s keren terug naar Statieplein

De Aalsterse taxi’s krijgen opnieuw een standplaats op het Statieplein. De gemeenteraad keurde het aanvullende verkeersreglement voor het vernieuwde plein goed. Na de volledige heraanleg van het Statieplein werd de verkeerssituatie op het Statieplein drastisch gewijzigd. “Het plein is veiliger en overzichtelijker, maar ook voor de taxichauffeurs veranderde een en ander”, vertelt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). “Zij moesten voortaan parkeren in de Majoor Claserstraat. Al vlug bleek dit geen ideale situatie. Daarom krijgen zij opnieuw een standplaats op…

Read More