Heet van de naald

Een gunstig advies van de Regionale Mobiliteitscommissie voor het nieuwe mobiliteitsplan

Op 26 juli 2017 ontving de stad Aalst een gunstig advies van de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) voor haar nieuwe mobiliteitsplan. “We kregen in het bijzonder een pluim voor het participatieve traject dat hierbij gevolgd werd,” vertelt de tevreden schepen van mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). Het is de taak van de RMC om het mobiliteitsplan te toetsen aan de inzichten en beleidslijnen van het Vlaamse Gewest. Concreet wil een gunstig advies dan ook zeggen dat Vlaanderen zijn fiat geeft voor het…

Read More

Notoir vredesactivist Jef De Loof is niet meer

Afgelopen vrijdag is de bekende Aalsterse dokter Jef De Loof overleden. Jef ijverde een leven lang voor vrede en verdraagzaamheid en richtte dan ook 1986 het Vredeshuis in Aalst op. Binnen SD&P wordt enorm verslagen gereageerd op het overlijden van deze notoire vredesactivist. Jef De Loof en SD&P hebben heel wat raakpunten zoals bijvoorbeeld het streven naar een samenleving waar ieder mens recht heeft op de beleving van zijn eigenheid. Vrede in de wijk maar ook internationaal was en is hierbij…

Read More

Reactie SD&P aangaande de beschuldigingen ten aanzien van raadslid Anja De Bundel

Het Laatste Nieuws berichtte vandaag over vermeende wanpraktijken in GO!-school De Horizon te Aalst. De berichtgeving draait rond SD&P-raadslid De Bundel. SD&P neemt deze beschuldigingen ernstig. De aantijgingen zijn de voorbije maanden reeds door verschillende onafhankelijke instanties onderzocht en bleken tot op heden onterecht. Naar aanleiding van de recente persartikels zou er bijkomend onderzoek worden gevoerd door het GO!. SD&P is bereid tot medewerking aan het onderzoek en wacht de resultaten hiervan af. SD&P benadrukt met klem dat op geen…

Read More

Ook in de vakantie blijft schepen Casaer werken aan een veilige schoolomgeving

  Bij de start van de grote vakantie kijken leerkrachten en leerlingen uit naar een welverdiende vakantie. Voor de Stad is het begin van ‘het groot verlof’ echter het uitgelezen moment om de omgeving van de scholen op haar grondgebied onder handen te nemen. Door alle schoolzones op een gelijkaardige manier in te richten, wordt hun herkenbaarheid vergroot. Dat maakt het voor schoolgaande kinderen veiliger om te voet of met de fiets naar school te komen. Een jaar geleden stelde schepen…

Read More

Het Esplanadeplein in een nieuw (groen) kleedje

De landschapsarchitecten van het Antwerpse studiebureau  ‘Omgeving’ hebben op basis van een wedstrijdontwerp de opdracht om het Esplanadeplein in een nieuw (groen) kleedje te stoppen gewonnen. Vergroening vormt het basisuitgangspunt van het ontwerp. Het ontwerp biedt daardoor een antwoord op wat in voorgaande participatiemomenten door de buurt werd aangegeven. Het gekozen ontwerp zorgt voor een mooie poort voor wie ons handelscentrum langs de Dendermondsesteenweg / Zeshoek wil binnenkomen.  Een luifel in de vorm van een boemerang vormt een architecturale blikvanger en trekt de aandacht…

Read More

De opmaak van dit nieuwe Mobiliteitsplan gebeurde op een radicaal democratische manier, uniek in Vlaanderen!

  Gisteren, woensdag 28 juni, stemde de gemeenteraad voor de voorlopige vaststelling van het vernieuwde Aalsterse mobiliteitsplan. Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) reageert opgelucht: “het is een uitgebreid traject geweest, met heel wat overleg. Maar het resultaat is een breed gedragen plan dat ons toelaat de mobiliteitsvraagstukken in onze Stad aan te pakken.” Diverse onderdelen van datzelfde mobiliteitsplan werden als aparte agendapunten eveneens goedgekeurd. Er is verschillende jaren intensief gewerkt aan de opmaak van het vernieuwde Mobiliteitsplan. De stad…

Read More

Schepen Casaer zorgt voor 12 buurtparkings voor de inwoners van Aalst

Op woensdag 28 juni wordt het nieuwe parkeerbeleid van de Stad Aalst voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgens dit plan kunnen de inwoners van de binnenstad binnenkort genieten van meer dan 350 exclusieve bewonersplaatsen en 12 buurtparkings in de Stad. “Een parkeerplaatsje vinden als je in de binnenstad woont of werkt, is niet altijd eenvoudig. De vraag naar alternatieven is groot. In het nieuwe parkeerbeleid integreren we een aantal oplossingen om de inwoners van onze Stad het leven makkelijker te maken,” verklaart…

Read More

Shoppers krijgen speciale parkeerplaatsen in centrum Aalst

Wie een dagje winkelen in Aalst plant, kan zijn wagen kwijt in één van de talrijke ondergrondse parkings. Maar wat als je op weg naar huis snel even iets wilt ophalen bij de bakker of apotheker? Voor shoppers die maximaal een half uurtje in het centrum van de Stad moeten zijn, voorziet Aalst binnenkort speciale ‘Shop&Go-plaatsen’. “Shop&Go-plaatsen bestaan al langer dan vandaag. Steden zoals Kortrijk, Roeselare en Leuven gebruiken het systeem al langer,” situeert schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P), “wie…

Read More

Pastorietuin Erembodegem nu echt opengesteld voor publiek

Jarenlang was iedere aanleiding in de gemeenteraad of via de pers  genoeg om te pleiten voor het openstellen van de pastorietuin in Erembodegem. Vorig jaar bekwam Geert Verdoodt – als Erembodegems raadslid voor SD&P – van het stadsbestuur en de betrokken schepenen de goedkeuring van deze vraag. Een mooi, groot en groen parkje in het midden van Erembodegem, mede onderhouden door onze stadsdiensten. Voortaan open voor de lagere scholen in de omgeving, de jeugdbewegingen van het dorp, wandelaars en centrumbewoners, jongeren…

Read More

Positief advies voor ondergrondse Esplanadeparking

De Vlaamse Bouwmeester geeft positief advies voor ondergrondse Esplanadeparking. De Aalsterse fractie Groen is al geruime tijd tegenstander van een bijkomende parkeergarage onder het Esplanadeplein. In de hoop dat hij dit stadsproject zou afschieten, daagde fractieleider Andreas Verleysen het stadsbestuur uit om hierover het advies van de Vlaamse Bouwmeester in te winnen. Het Aalsterse stadsbestuur ging graag op deze vraag in. Het advies van de Vlaamse bouwmeester is gunstig, mits een aantal randbemerkingen waar in het ontwerp rekening mee zal…

Read More